Etterbehandling

Etterbehandling av betong

Nystøpt betong som blir liggende med åpen betongoverflate, kan bli utsatt for rask fordamping som kan føre til oppsprekking. Dette kan oppstå få minutter etter utstøping. Betong må derfor etterbehandles ved utstøping, både på sommer og vinter. På sommeren kan de forekomme soluttørking, mens på vinteren kan den tørre luften og kulden tørke ut betongen.

Slik etterbehandler du betongen:

  • Påfør herdemembran rett etter utstøping.

  • Dekk til betongoverflaten med plast så raskt som mulig.

Behandling av betong på vinteren

Som standard varmer vi opp råvarene i betong, som sand, stein og vann, mellom 1. oktober og 1. mars, eller når utetemperaturen er lavere enn 5°C.

Når den oppvarmede betongen støpes ut, er det viktig å ivareta iboende temperatur i betongen. En utlagt betongoverflate endrer fort temperatur hvis den ikke blir tildekket.

Tips og triks

  • Ta vare på den oppvarmede betongen.
  • Vær obs og forebygg. Ikke støp mot frosne flater, og rengjør forskaling og armering for snø og is.
  • Nystøpte betongoverflater må tildekkes snarest. Bruk gjerne plast eller vintermatter, og husk også tildekking av åpne betongflater på toppen i veggforskalinger.
  • Spesielt utsatte og tynne konstruksjoner må ivaretas særskilt med isoleringstiltak.

Betong som har startet herdeprosessen og oppnådd en minstefasthet er robust.

Har du spørsmål om etterbehandling av betong?

Kontakt oss i dag, så hjelper vi deg.