Herdetiltak

Betongen skal sikres gode herdebetingelser, og beskyttes i tidlig fase for å:

  • Minimere plastisk svinn

  • Sikre tilstrekkelig fasthet i overflatesjiktet

  • Sikre tilstrekkelige bestandighetsegenskaper for konstruksjonens overflatesjikt

  • Sikre mot skadelige værforhold

  • Sikre mot frysing

  • Sikre mot skadelige vibrasjoner, støt og skade

Anbefalte prosedyrer for herdetiltak

Tildekking med plast umiddelbart etter avtrekk er den mest effektive beskyttelsen mot fordamping fra den ferske betongoverflaten, men dette er ofte vanskelig å få til i praksis. I normalsituasjonen anbefales derfor alltid bruk av egnet herdemembran. Følgende beskyttelse- og herdetiltaksprosedyre for gulv anbefales derfor alltid:

  • Herdemembran umiddelbart etter avtrekk, og et lag til etter eventuell skuring eller glatting.
  • Tildekking med plast umiddelbart etter avsluttet overflatebearbeiding.
  • Vanning under plasten etter at betongoverflaten har fått minimum 1 døgns modenhet.
  • Hold gulvet fuktig og tildekket med plast i minimum 1 uke

Hold frosten unna

Ved støp i kaldt vær, og fare for nattefrost, må man dekke til med varmeisolerende matter. 10-20mm etafoam er et minimum, og ved flere kuldegrader må man vurdere bruk av vintermatter og/eller ekstern fyring.

Når det gjelder herdetiltak for øvrige konstruksjonsdeler er de mer eller mindre like som for gulv. Etter at forskalingen er fjernet dekker man til med presenning, vintermatter eller lignende, og herdemembran blir derfor benyttet i liten utstrekning i denne fasen.

NB: Herdemembran erstatter ikke tildekking med plast, men har som hovedfunksjon å redusere avdamping i den ferske fasen før det er mulig å dekke til med plast.

Ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker å vite mer om våre prosedyrer, kan du ta kontakt med oss på telefon 477 97 979 eller på e-post post@ok-ferdigbetong.no.