Betongkvaliteter

Fabrikkbetong og ferdigbetong

Betong består av rene naturmaterialer med sement i ulike varianter, samt sand og stein. Ved hjelp av tilsetningsstoffer som ofte er basert på biprodukter fra treindustrien, tilpasses betongens egenskaper med flytegenskaper for utstøping og luftinnførende effekter som styrker frostbestandigheten.

Standard betongkvaliteter er bygd opp etter norsk og europeisk standard NS -EN 206-1.

Standarden beskriver blant annet:

 • Eksponeringsklasser for betong
 • Bestandighetsklasse
 • Fasthetsklasse, normalt fra B20 til B55
 • Bruksområder

Finn ut mer om fabrikkbetong i vår brosjyre.

Spesialbetong

Vi leverer flere typer tilpasset ferdigbetong innen flere bransjer, og tilpasser dem etter kundenes behov og bruk.

Innen bygg- og anleggsmarkedet leverer vi:

 • Veggbetong med god støpelighet for finish og overflater.

 • Gulvbetong med gode pussegenskaper.

 • Selvkomprimerende betonger med og uten fiber, for enklere og miljømessig utstøping.

 • Stålfiberarmert betong for gulv på grunn.

 • Undervannsbetong med og uten antiutvasktilsetning.

 • Betong tilsatt reduserende eller økende nivå av størkning og fasthetsutvikling.

 • Betong for etterspent dekke og høy fasthet.

Miljøbetong

Vi leverer også miljøbetong, som har lavere forbruk av CO2 og lavere varmeutvikling. Vi leverer også anleggsbetong til bruk på bruer og kaier, samt tuneller med sprøytebetong for drift- og brannsikring. Anleggsbetong legges etter Statens Vegvesens prosesskoder for konstruksjoner.

Landbruk

Innen landsbruksbransjen leverer vi betong som har styrket bestandighet for organiske materialer i silokonstruksjoner eller i driftsbygninger, samt sprøytebetong med styrket bestandighet for bruk i gjødselkjellere med og uten fiber.

Ulikt design

Vi leverer farget betong, betong med slipte overflater og markbetong til ulike bruksområder, som gårdsplasser og oppkjørsler, parkeringsplasser, gangveier og refuger på vei. Vi farger betongen ved hjelp av jernoksider eller farget tilslag. Markbetong er egnet for støp på grunn der det skal trykkes mønster i den ferske massen og brukes ulike fargestoffer.

Vil du ha mer informasjon om våre ulike betongtyper?

Kontakt oss på 477 97 979 eller post@ok-ferdigbetong.no